pwd. Marcin Mazurkiewicz
Zastępca komendanta szczepu