Piotr Mróz
Drużynowy drużyny starszoharcerskiej

Telefon komórkowy: +48 511 045 052