Różności
"Harcerka bez sprawności może dużo i dobrze chce, ale mało i źle może"

 

J. Falkowska

 

 

Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerka lub harcerz potrafi posłużyć się w razie potrzeby. Sprawności występują w czterech poziomach trudności:

 

· Sprawności oznaczone jedną gwiazdką - dla początkujących w danej dziedzinie. Pozwalają zdobyć podstawowe harcerskie umiejętności lub na poziomie elementarnym poznać jakąś inną dziedzinę. Ich zdobywanie nie wymaga szczególnych predyspozycji i warunków ani długiego czasu próby. Sprawności te najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy (10-13 lat).

 

· Sprawności oznaczone dwiema gwiazdkami - dla pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności, rozwijających swoje zainteresowania. Motywują do zdobywania podstawowej wiedzy z wybranej dziedziny poza programem pracy drużyny lub zastępu i do samodzielnego poszukiwania możliwości ich praktycznego wykorzystania. Mogą je zdobywać harcerki i harcerze (10-13 lat) oraz harcerki i harcerze starsi (13-16 lat).

 

· Sprawności oznaczone trzema gwiazdkami - zakładają zdobycie ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, wymagają umiejętności samodzielnego, konsekwentnego doskonalenia się w tej dziedzinie, a także zorganizowania do działania innych (np. zastępu, drużyny, klasy). Najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy starszych (13-16 lat).

 

· Sprawności mistrzowskie - wymagają umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym (w przypadku dziedzin związanych z aktywnością zawodową), liczących się w dorosłym życiu. Mogą stanowić istotny atut przy podejmowaniu pracy zawodowej. Sprawności mistrzowskie stanowią świadectwo zaawansowanych zainteresowań i dużej aktywności społecznej w wybranej dziedzinie. Przeznaczone są dla wędrowniczek i wędrowników. Osoby, które zdobyły sprawności mistrzowskie, to potencjalni eksperci (w drużynie, w szczepie, w hufcu), służący pomocą zdobywającym sprawności niższego stopnia. W niektórych dziedzinach odpowiednikiem sprawności mistrzowskich są uprawnienia związkowe (np. odznaka „ratownika medycznego ZHP”), państwowe, specjalistyczne, potwierdzenia umiejętności wydawane przez odpowiednie instytucje (np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, uprawnienia żeglarskie).

 

Zasady i tryb zdobywania sprawności
1. Harcerka i harcerz zdobywają sprawno
ści indywidualnie, działając w zastępie i drużynie. W czasie zdobywania sprawności harcerz lub harcerka powinni korzystać z pomocy fachowców, książek i czasopism (to odnosi się szczególnie do sprawności oznaczonych dwiema lub trzema gwiazdkami oraz mistrzowskich).
2. Po dokonaniu wyboru sprawno
ści harcerka lub harcerz zgłasza drużynowemu (zastępowemu, przybocznemu) chęć jej zdobywania, układa indywidualny plan jej zdobywania i przygotowuje kartę próby.
3. Sprawno
ść przyznaje drużynowy na wniosek rady drużyny. Wskazane jest korzystanie przy tym z pomocy i opinii ekspertów - posiadaczy sprawności mistrzowskich (w przypadku sprawności jedno-, dwu- i trzygwiazdkowych), instruktorów specjalistów w danej dziedzinie, innych fachowców spoza drużyny.
4. Zdobycie sprawno
ści ogłasza się w rozkazie drużynowego i potwierdza wpisem do książeczki harcerskiej oraz umieszczeniem na mundurze znaczka sprawności.
5. Sprawno
ści jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe, tworzące jeden ciąg tematyczny (np. higienista*, sanitariusz**, ratownik***), mają taki sam znak graficzny. Poziom trudności oznaczany jest odpowiednim kolorem obwódki znaczka:
ˇ sprawno
ści jednogwiazdkowe - kolor granatowy,
ˇ sprawno
ści dwugwiazdkowe - kolor zielony,
ˇ sprawno
ści trzygwiazdkowe - kolor czerwony,
ˇ sprawno
ści mistrzowskie - kolor czarny.
Sprawno
ści oznacza się za pomocą kółek o średnicy 30 mm z odpowiednim symbolem graficznym, noszonych na prawym rękawie munduru.

 

Regulamin sprawności

 

Samarytańskie

HIGIENISTA-HIGIENISTKA *
SANITARIUSZ-SANITARIUSZKA * *
RATOWNIK-RATOWNICZKA * * *
Funkcję sprawno
ści mistrzowskich pełnią odznaki „Ratownik Medyczny ZHP”.

 

Przyrodnicze

PRZYRODNIK-PRZYRODNICZKA *
PRZYJACIEL PRZYRODY * *
ZNAWCA PRZYRODY * * *
EKOLOG M

 

Puszczańskie

ROBINSON * *
LE
ŚNY CZŁOWIEK * * *
TRZY PIÓRA M

 

Kucharskie

KUCHCIK *
KUCHARZ * *
KUCHMISTRZ
-KUCHMISTRZYNI * * *

 

Finansowe

OSZCZĘDNY-OSZCZĘDNA *
SKARBNIK-SKARBNICZKA * *
FINANSISTA * * *
Funkcje sprawno
ści mistrzowskich pełnią:

· uprawnienia samodzielnego księgowego/samodzielnej księgowej

· uprawnienia do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

 

Obozowe

SOBIERADEK OBOZOWY *
TECHNIK OBOZOWY * *
WYGA OBOZOWY * * *

 

Gospodarcze

MAJSTERKLEPKA *
GOSPODARZ * *
KWATERMISTRZ-KWATERMISTRZYNI * * *
LOGISTYK M

 

Terenoznawcze

OBSERWATOR-OBSERWATORKA *
TERENOZNAWCA * *
TOPOGRAF * * *
KARTOGRAF M

 

Łącznościowe

GONIEC *
ŁĄCZNIK
-ŁĄCZNICZKA * *
ZWIADOWCA * * *

 

Harce

HARCOWNIK *
ORGANIZATOR HARCÓW-ORGANIZATORKA HARCÓW * *
MISTRZ HARCÓW
-MISTRZYNI HARCÓW * * *
Funkcję sprawno
ści mistrzowskich pełnią:

· uprawnienia animatora pedagogiki zabawy „Klanza”

· uprawnienia sędziego INO

 

Krajoznawcze

WSKAZIDROGA *
PRZEWODNIK-PRZEWODNICZKA PO... * *
KRAJOZNAWCA * * *

 

Turystyczne

ŁAZIK *
TRAMP * *
WĘDROWIEC * * *
Funkcje sprawno
ści mistrzowskich pełnią:
Uprawnienia PTTK:

· przewodnik po obiekcie np. po pałacu w Wilanowie, kopalni soli w Wieliczce

· przewodnik po mieście np. po Krakowie

· przewodnik terenowy np. po regionie

· przewodnik górski po danym paśmie

· przodownik turystyki pieszej

· przodownik turystyki górskiej

 

Językowe

JĘZYKOZNAWCA *
TŁUMACZ-TŁUMACZKA * *
POLIGLOTA-POLIGLOTKA * * *
Funkcję sprawno
ści mistrzowskich pełnią certyfikaty językowe

 

Naukowe

SZPERACZ *
POSZUKIWACZ * *
BADACZ
-BADACZKA * * *

 

Sportowe

SPORTOWIEC *
[NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ * *
OLIMPIJCZYK * * *
Funkcję sprawno
ści mistrzowskich pełnią sportowe klasy mistrzowskie, uprawnienia trenera i instruktora danej dyscypliny sportu.

 

Pływackie

MŁODY PŁYWAK-MŁODA PŁYWACZKA *
PŁYWAK
-PŁYWACZKA * *
PŁYWAK DOSKONAŁY
-PŁYWACZKA DOSKONAŁA * * *
Funkcje sprawno
ści mistrzowskich pełnia uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR Ratownika WOPR, Specjalna karta pływacka.

 

Wokalne

ŚPIEWAK-ŚPIEWACZKA *
PIE
ŚNIARZ-PIEŚNIARKA * *
WODZIREJ-WODZIREJKA * * *

 

Instrumentalne

GRAJEK * *
MUZYK
-MUZYCZKA * * *
ARTYSTA-ARTYSTKA M

 

Społeczne

MŁODY OBYWATEL-MŁODA OBYWATELKA *
OBYWATEL-OBYWATELKA * *
OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ-OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * *

 

Komputerowe

KOMPUTEROWIEC *
ZNAWCA KOMPUTERÓW-ZNAWCZYNI KOMPUTERÓW * *
INFORMATYK * * *
Funkcję sprawno
ści mistrzowskich pełni zdobycie specjalistycznych certyfikatów.

 

 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Samarytańskie dh. Buchcia 984
2 Przyrodnicze dh. Buchcia 971
3 Puszczańskie dh. Buchcia 892
4 Kucharskie dh. Buchcia 990
5 Finansowe dh. Buchcia 906
6 Obozowe dh. Buchcia 956
7 Gospodarcze dh. Buchcia 863
8 Terenoznawcze dh. Buchcia 911
9 Łącznościowe dh. Buchcia 887
10 Harce dh. Buchcia 923
11 Krajoznawcze dh. Buchcia 828
12 Turystyczne dh. Buchcia 905
13 Językowe dh. Buchcia 817
14 Naukowe dh. Buchcia 907
15 Sportowe dh. Buchcia 920
16 Pływackie dh. Buchcia 939
17 Wokalne dh. Buchcia 839
18 Instrumentalne dh. Buchcia 825
19 Społeczne dh. Buchcia 947
20 Komputerowe dh. Buchcia 855