Sprawności drużyn specjalnościowych - lotnicze PDF Drukuj Email
Wpisany przez dh. Buchcia   
Niedziela, 15 Lipiec 2007 01:00
Spis treści
Sprawności drużyn specjalnościowych - lotnicze
Page 2
Wszystkie strony

 

MODELARKA KARTONOWA/MODELARZ KARTONOWY *

1.       Wyjaśnił, jakie siły działają na szybowiec w locie.

2.       Wyważyła/ył i wyregulowała/ał latający kartonowy model szybowca, aby wykonał lot prosty.

3.       Na modelu zademonstrowała/ał działanie sterów i lotek.

4.       Wykonała/ał z papieru strzałę i gołębia oraz model latający szybowca z kartonu bez użycia kleju.

5.       Brała/ał udział w zawodach kartonówek.

 

MODELARKA REDUKCYJNA/MODELARZ REDUKCYJNY **

1.       Rozpoznaje pięć najważniejszych typów polskich szybowców i 10 typów używanych w Polsce samolotów.

2.       Wykazała/ał się znajomością nazw części samolotu, wyjaśniła/ił działanie sterów.

3.       Zbudowała/ał latający model sylwetkowy (tj. o sylwetce istniejącego samolotu lub szybowca) z kartonu lub styropianu na procę lub na wędkę oraz brała/ał udział w zawodach akrobacji modeli.

4.       Skleiła/ił estetycznie plastikowy model z gotowego zestawu oraz prawidłowo umieściła/ił na nim znaki i numery.

5.       Wzięła/wziął udział w konkursie modeli samolotów z tworzyw sztucznych lub zademonstrowała/ał swe modele w zastępie.

 

MODELARKA KONSTRUKTORKA/MODELARZ  KONSTRUKTOR***

1.       Rozpoznaje typy współczesnych szybowców, samolotów i śmigłowców polskiej konstrukcji i używanych w Polsce oraz najważniejsze zagraniczne.

2.       Rozpoznaje rodzaje drewna i tworzyw sztucznych (styropian, polistyren, szkło organiczne), potrafi je kleić i obrabiać.

3.       Zbudowała/ał trzy modele z drewna lub kartonu wiernie oddające wygląd samolotów lub skleił 5 modeli plastikowych, estetycznie i prawidłowo je malując.

4.       Wykazując się znajomością zasad rysunku technicznego narysowała/ał plan samolotu, którego model zbudowała/ał, uzupełniając go o szczegóły konstrukcji i malowania wg fotografii.

5.       Opowiedziała/ał o dziejach, konstrukcji i osiągnięciach samolotów, śmigłowców, szybowców, których modele zbudowała/ał.

 

KONSTRUKTORKA LATAWCÓW/KONSTRUKTOR LATAWCÓW *

1.       Rozpoznaje różne rodzaje latawców, wie, jaka jest konstrukcja każdego z nich i jakie miały zastosowanie dawniej i dziś.

2.       Wyjaśniła/ił, jakie siły działają na latawce w locie i od czego zależy prawidłowy lot.

3.       Potrafi wyregulować latawiec, aby prawidłowo wzbijał się w powietrze i latał.

4.       Zbudowała/ał dwa latawce - płaski i skrzynkowy; zbudował wyciąg do latawca i go zastosowała/ał.

5.       Uczestniczyła/ył ze swym latawcem w zawodach latawcowych, np. z okazji Święta Latawca.

 

RADIOMODELARKA/RADIOMODELARZ **

1.       Zna przynajmniej dwa systemy zdalnego sterowania; wie, czym one się charakteryzują. Wie, jaką rolę w urządzeniu zdalnie sterowanym spełniają przekaźniki  elektromechaniczne, czujniki i silniki elektryczne.

2.       Wyjaśniła/ił, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać zezwolenie na budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych do sterowania radiomodelarskiego.

3.       Narysowała/ał i objaśniła/ił schemat blokowy jednokanałowego nadajnika i odbiornika sterowania falami radiowymi.

4.       Zademonstrowała/ał na zbiórce zastępu lub drużyny funkcjonowanie zestawu zdalnego sterowania modeli, wyjaśniła/ił kolegom, na czym ono polega.

5.       Przeprowadziła/ił pokaz akrobacji lotniczej z wykorzystaniem zestawu zdalnego sterowania.

 

KONSTRUKTORKA LOTNICZA/KONSTRUKTOR LOTNICZY ***

1.       Opowiedziała/ał o kilku najnowszych osiągnięciach techniki lotniczej, różnych doświadczalnych rodzajach samolotów i różnych układach aerodynamicznych samolotów. Objaśniła/ił zasady lotu różnych rodzajów statków latających.

2.       Wyjaśniła/ił, jaką rolę spełniają poszczególne elementy konstrukcyjne i urządzenia aerodynamiczne samolotów.

3.       Objaśniła/ił, do czego służy wirnik ogonowy śmigłowca oraz jak się steruje śmigłowcem. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał model o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

4.       Zbudowała/ał model latający o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

5.       Zbudowała/ał model doświadczalny własnego pomysłu dowolnego statku powietrznego (np. śmigłowiec, pionowzlot, samolot skróconego startu, poduszkowiec) lub ze specjalnymi urządzeniami aerodynamicznymi (sploty, zaburzacze, hamulce aerodynamiczne, interceptory zamiast lotek itp.) i zademonstrowała/ał jego działanie.

 

MŁODY BALONIARZ *

1.       Wyjaśniła/il zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.

2.       Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.

3.       Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.

4.       Zbudowała/ał razem z kolegami balon z bibułki na ogrzane powietrze.

5.       Brała/ał udział w pokazie wypuszczania balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach balonów.

 

TECHNIK BALONOWY **

1.       Opowiedziała/ał o dziejach baloniarstwa w Polsce i na świecie, wykazując się ich dobrą znajomością.

2.       Rozpoznała/ał różne rodzaje balonów oraz wykazał się znajomością ich budowy, teorii lotu oraz sposobów kierowania nimi.

3.       Wykazała/ał się umiejętnością obsługi balonu na ogrzane powietrze przy starcie.

4.       Brała/ał czynny udział w przygotowaniach do wzlotu balonu.

5.       Jako pasażer wykonała/ał lot balonem na ogrzane powietrze.

6.       Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników balonowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego

 

ASPIRANT SZYBOWCOWY *

1.       Omówiła/ił najważniejsze fakty z historii sportu szybowcowego i największe osiągnięcia w tej dziedzinie.

2.       Wie, w jakich konkurencjach odbywają się szybowcowe loty wyczynowe, zna nazwiska polskich szybowników, zdobywców Medalu Lilienthala.

3.       Wyjaśniła/ił, jakie wymagania pod względem zdrowia, cech psychicznych i cech charakteru stawiane są pilotowi. Zna i stosuje zasady higieny lotniczej.

4.       Wie, jak wyglądają odznaki szybowcowe i jakie wymagania trzeba na nie spełnić.

5.       Rozpoznaje rodzaje i typy szybowców produkowanych w Polsce. Prawidłowo nazwała/ał poszczególne elementy konstrukcji szybowca i potrafi określić ich rolę w czasie lotu szybowca lub modelu.

 

MŁODA SZYBOWNICZKA/MŁODY SZYBOWNIK **

1.       Wie, jakie siły działają na szybowiec w locie i jakie warunki sprzyjają lotom szybowcowym. W terenie lub na mapie wskaże, gdzie powstają prądy wznoszące.

2.       Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na starcie szybowcowym. Pełniła/ił funkcję dyżurnego i chronometrażysty na starcie.

3.       Uczestniczyła/ył w wykładaniu, wyhangarowywaniu i transporcie szybowca, wykładaniu znaków startowych i przygotowywaniu szybowca do lotu – samodzielnie podpinała/al linę holowniczą i wypuszczała/ał szybowiec przy starcie.

4.       Zapoznała/ał się z przynajmniej jedną książką o tematyce szybowcowej.

5.       Wykonała/al lot pasażerski szybowcem.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: Uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników

szybowcowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

ASPIRANT LOTNICZY *

1.       Wymieniła/ił wymagania zdrowotne i psychiczne stawiane lotnikom. Zna warunki przyjęcia na szkolenia lotnicze (wiek, wykształcenie) i główne rodzaje pracy w lotnictwie.

2.       Zna nazwy głównych części samolotu.

3.       Rozpoznaje polskie odznaki lotnicze cywilne i wojskowe.

4.       Potrafi poruszać się po lotnisku zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozpoznaje znaki startowe.

5.       Odbyła/ył lot pasażerski samolotem sportowym lub turystycznym.

 

MŁODY LOTNIK **

1.       Określiła/ił nawigacyjną prędkość, meteorologiczny kierunek i prędkość wiatru oraz możliwości latania w danych warunkach.

2.       Zna przeznaczenie dźwigara, kesonu, wręgi, żebra, okucia i pokrycia.

3.       Scharakteryzuje różnice w konstrukcji kratownicowej i półskorupowej.

4.       Zademonstruje ruchy sterami samolotu i opisze główne przyrządy pokładowe.

5.       Wskaże podstawowe typy silników lotniczych oraz najpopularniejszych producentów.


Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: Uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników

samolotowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego

 

OBSERWATORKA LOTNICZA/OBSERWATOR LOTNICZY *

1.       Rozpoznaje zasadnicze rodzaje statków powietrznych, zna ich prawidłowe nazwy oraz podział samolotów według ich przeznaczenia i budowy.

2.       Zna meteorologiczne warunki odbywania lotów dziennych i nocnych, zasady obserwacji nieba oraz zasadę działania urządzeń radiolokacyjnych.

3.       Zna sygnały alarmowe obrony cywilnej oraz wie, jak się zachować po ich usłyszeniu.

4.       Zmierzyła/ył wysokość lotu samolotu za pomocą lornetki polowej oraz ocenił „na oko” w przybliżeniu wysokość, na jakiej leci samolot, jego prędkość i kierunek lotu.

5.       Potrafi rozpoznać najważniejsze polskie i zagraniczne samoloty (co najmniej 15 typów) cywilne i wojskowe oraz rozróżnić znaki rozpoznawcze i rejestracyjne samolotów przynajmniej 10 państw.


Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: Patent obserwatora lotniczego.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: Patent aspiranta-nawigatora pokładowego.Zmieniony: Niedziela, 15 Lipiec 2007 19:38