Różności

Załącznik nr 1
do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/94 z 25 września 1994 r.


„WSZYSTKO O GWIAZDKACH”


         GWIAZDKI ZUCHOWE to program osiągnięcia przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Gwiazdki zuchowe wspierają rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha. Gwiazdki jako ważny element metodyki zuchowej pomagają drużynowemu w:

 1. wyrobieniu u zuchów umiejętności pracy nad sobą,
 2. kształtowaniu nawyków życzliwego współżycia w grupie rówieśników,
 3. kształtowaniu pojęcia mówiącego o znaczeniu człowieka w środowisku naturalnym,
 4. rozwijaniu potrzeb społecznych dziecka,
 5. konstruowaniu programu pracy.


        Wyprzedzając uwagi, które nasuną się po analizie proponowanego programu gwiazdek, zaznaczamy, że zdobywanie gwiazdek nie odbywa się w systemie rocznym, tzn. zuch może zdobyć kolejną gwiazdkę po dokładnym wypełnieniu wszystkich wymagań programu poprzedniej gwiazdki. Dlatego uważamy, że należy odejść od ujednolicenia czasu przyznawania gwiazdek, uzależniając to od możliwości zucha. 

           Zmiany w punktach programu poszczególnych gwiazdek nie są spowodowane obniżeniem wymagań w stosunku do zucha, który je realizuje, lecz ujednoliceniem zakresu tematycznego z uwzględnieniem gradacji treści poszczególnych gwiazdek.

        Kolejną sprawa, na którą należy zwrócić uwagę, jest ukierunkowanie działań zucha tak, aby więcej wiadomości i umiejętności zdobywał przez samodzielną pracę.

         Jedynym wymogiem, który zuch musi spełnić przed przystąpieniem do zdobywania gwiazdki, jest poznanie i zrozumienie Prawa Zucha oraz złożenie Obietnicy. Bo przecież jak można przystąpić do pracy nie mając żadnego kierunkowskazu i nie będąc pełnoprawnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, w którym jest tak dużo możliwości działania.

 • Drużynowy w swoim planie pracy powinien umieścić te sprawności, które pomogą dzieciom w realizacji programu danej gwiazdki! 
 • Drużynowy powinien jeszcze pamiętać o tym, aby w Kręgu Rady uroczyście wręczyć zuchom gwiazdki, po powtórzeniu przez nie słów Obietnicy Zuchowej. Taki ważny fakt oczywiście trzeba uwiecznić w Księdze Gromady i przede wszystkim w Książeczce Zucha.
 • Drużynowy nie powinien narzucać zuchom zadań i łączyć spraw zuchowych ze szkolnymi, ale raczej stwarzać możliwości bycia dobrymi i uczciwymi ludźmi. To są najlepsze i najbardziej skuteczne metody pracy z dziećmi – dawanie im szansy pełnego i twórczego rozwoju! Nie należy „podnosić poprzeczki”, ale trzeba pozwolić zuchom „wspinać się po drabinie”! Jeśli „spadną” – drużynowy powinien „podać rękę” i „przystawić niższą drabinkę”. Po prostu – pamiętajmy o tym, aby wymagania dopasowywać do możliwości zuchów!
 • Drużynowy jako wychowawca musi najpierw sam się nauczyć przekształcać program na zadania i wiedzieć – co to oznacza.
 • Przy formułowaniu zadań dla zuchów, drużynowy musi uwzględnić ich potrzeby, zainteresowania i umiejętności.
 • Drużynowy powinien tak organizować zbiórki, aby dzieci w różnym czasie (zgodnie ze swoimi możliwościami) realizowały zadania.
 • Drużynowy nie może stwarzać takich sytuacji, w których zuch realizuje wszystkie zadania jednocześnie.
 • Drużynowy powinien być konsekwentny i demokratyczny w sposobiezaliczania i przyznawania gwiazdek.
 • Nie można dzieciom organizować „harcerskiego biegu na gwiazdkę”. Należy raczej wymyślić i zrealizować super sposób na sprawdzenie, by wszystkie zuchy brały w nim aktywny udział. Te, które „zaliczają”, są na „egzaminie”. Te, które realizują zadania innej gwiazdki, pomagają drużynowemu, a jego przyboczni wtajemniczają „żółtodziobów” w tajniki Prawa Zucha! To jest do zrobienia, trzeba tylko trochę wysiłku!
 • Drużynowy powinien w Kręgu Rady omówić wszystko to, co się wiąże z zaliczaniem zadań.

PROGRAM GWIAZDEK

            Program gwiazdek przeznaczony jest dla drużynowego. Dla zuchów są zadania, w których ułożeniu i realizacji pomaga drużynowy.

 

 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zuch Ochoczy dh. Buchcia 954
2 Zuch Sprawny dh. Buchcia 857
3 Zuch Gospodarny dh. Buchcia 940